Phương Thức Thanh Toán

*/ Chúng tôi hoàn tiền theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do khách hàng chỉ định trong vòng 05 ngày làm việc sau khi xác nhận hoàn tiền.

1. Trách nhiệm của chúng tôi

1.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác, nhưng trên bao bì và vật liệu của Các Sản Phẩm có thể thể hiện nhiều thông tin hơn và/hoặc thông tin khác nhau. Luôn đọc nhãn, cảnh báo, hướng dẫn và thông tin khác được cung cấp kèm theo Các Sản phẩm trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào. Để biết thêm thông tin về Sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất. Nếu quý khách thấy Sản phẩm không như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của quý khách là trả lại Sản phẩm trong tình trạng chưa sử dụng (ngoại trừ Các Sản phẩm không đủ điều kiện trả lại), theo chính sách trả lại của chúng tôi. Quý khách có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành của quốc gia (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi tối thiểu) liên quan đến việc mua, chiếm hữu và sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào.

1.2 Quý khách phải tuân theo các tư vấn của chúng tôi để giữ cho Các Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho quý khách được an toàn (bao gồm bất kỳ hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn Sản phẩm nào được cung cấp kèm theo Các Sản phẩm). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với Các Sản phẩm đã cung cấp xảy ra do việc quý khách không tuân thủ theo tư vấn này.

1.3 Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ kết quả bán hàng nào, phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ được giới hạn bằng với giá trị đã được thanh toán cho (Các) Sản phẩm phát sinh khiếu nại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính chất đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và mang tính hệ quả, bất kỳ tổn thất nào không thể lường trước một cách hợp lý hoặc đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm mất lợi nhuận, hợp đồng, thiện chí, cơ hội và các tổn thất tương tự khác).

1.4 Điều này không bao gồm hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi đối với thương vong hoặc thương tật cá nhân do sự bất cẩn của chúng tôi, hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được loại trừ theo quy định pháp luật.

1.5 Không có nội dung nào tại mục 7 này hoặc các mục khác trong Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của quý khách theo quy định pháp luật.

 

2. Giá và Thanh Toán

2.1 Giá của bất kỳ Sản phẩm nào sẽ được hiển thị trên Trang điện tử theo từng thời điểm, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng. Hình ảnh của Các Sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

2.2 Giá tất cả Các Sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) và đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí áp dụng khác, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng. Chi phí giao hàng sẽ được cộng vào tổng số tiền phải thanh toán khi quý khách đã chọn dịch vụ giao hàng từ các tùy chọn có sẵn.

2.3 Chúng tôi không thể hoàn thành đơn đặt hàng của quý khách cho đến khi quý khách đã thanh toán đầy đủ. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng hầu hết các thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận, bằng cách điền các thông tin chi tiết trên trang “Thanh toán”. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ gian lận thẻ tín dụng hoặc thanh toán nào khác. Quý khách có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí thanh toán hóa đơn.

2.4 Việc thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản ngân hàng phải nhận được trong vòng 2 ngày kể từ ngày đặt hàng, sử dụng đúng phiếu nộp tiền và số tham chiếu. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trong khung thời gian trên, đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy và quý khách sẽ được thông báo về việc này.

2.5 Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, quý khách phải thanh toán đầy đủ đơn đặt hàng tại thời điểm đặt hàng bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của quý khách theo yêu cầu của chúng tôi để xử lý đơn đặt hàng của quý khách.

Ngoài ra, quý khách có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà được chúng tôi đồng ý chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị ràng buộc phải cung cấp trước khi chúng tôi nhận được đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thành viên phải có đủ tiền hoặc điểm thành viên để chi trả khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán nhất định và giới thiệu cho quý khách các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.

2.6 Để cung cấp các giao dịch thương mại trực tuyến an toàn, chúng tôi sử dụng công nghệ Internet’s Secure Sockets Layer (SSL). Công nghệ này mã hóa thông tin cá nhân của quý khách, bao gồm số thẻ tín dụng, tên và địa chỉ, để các thông tin đó không bị đọc khi thông tin truyền qua Internet. Để kiểm tra thông tin Chứng chỉ SSL, quý khách có thể nhấp chuột phải và chọn “Thuộc tính” & “Chứng chỉ”.

2.7 Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể đặt giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân và chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc bán hàng bao gồm cả quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ khách hàng nào.

2.8 Một đơn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ khi đặt hàng. Nếu việc thanh toán của quý khách không thể thực hiện được, đơn đặt hàng sẽ không được chấp nhận và quý khách vui lòng liên hệ với đơn vị phát hành thẻ của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng của quý khách để tiếp tục đơn đặt hàng.

2.9 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán của bất kỳ đơn đặt hàng nào mà không cần thông báo trước. Quý khách có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản thanh toán trước khi đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào trên Trang điện tử.

2.10 Bất kỳ lúc nào, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán của Các Sản Phẩm được chào bán trực tuyến bằng cách thông báo trên trang điện tử, qua thư điện tử và bất kỳ phương tiện thông tin công cộng nào khác.

2.11 Nếu bất kỳ đơn đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn đặt hàng đó không được chúng tôi chấp nhận, quý khách sẽ được hoàn lại tiền, tùy thuộc vào khoảng thời gian mà tổ chức tài chính của quý khách cần thu xếp việc hoàn trả. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí hoặc chi phí nào mà quý khách hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do tổ chức tài chính của quý khách chậm trễ trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nói trên.

2.12 Trang điện tử cung cấp một số lượng lớn Các Sản phẩm và mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp giá của một số Sản phẩm trên Trang điện tử không hiển thị chính xác. Khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào như vậy, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể. Nếu giá đúng của một Sản Phẩm khác với giá được hiển thị trên Trang điện tử, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để được hướng dẫn trước khi gửi Sản Phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của quý khách và thông báo cho quý khách về việc từ chối này.

2.13 Giá trên Trang điện tử có thể khác với giá niêm yết tại các Hiệu Thuốc của chúng tôi cung cấp.

2.14  Sẽ có những chương trình, mã voucher đặc biệt cho cả Nhà Thuốc và Khách hàng lẻ. Do đó, Một đơn đặt hàng có thể áp dụng nhiều eVoucher

2.16 Các eCoupon được áp dụng một lần cho mỗi đơn đặt hàng.