POLVITA VIỆT NAM – THÔNG BÁO BẢO MẬT

Nguyên tắc Bảo mật của Chúng tôi

Tại Công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA (Việt Nam) chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo mật. Dưới đây là 5 lời hứa về vấn đề bảo mật của chúng tôi đối với bạn:

 1. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng phù hợp với pháp luật an toàn thông tin hiện hành.
 2. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN minh bạch với bạn về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào. Điều này bao gồm việc thông báo với bạn về loại dữ liệu nào mà chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó, chúng tôi sẽ chia sẻ cho ai dữ liệu đó và người mà bạn nên liên hệ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
 3. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN cung cấp cho bạn những tùy chọn đơn giản để thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn “DỪNG LẠI” khi mà bạn không còn cảm thấy hài lòng với việc truyền thông tiếp thị của chúng tôi.
 4. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và đảm bảo rằng không có bất kỳ người không được phép nào truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 5. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN phản hồi ngay lập tức bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 Thông báo Bảo mật của Chúng tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.  

Thông báo Bảo mật này giải thích các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu đó liên quan đến những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thông báo Bảo mật này bao gồm cả dữ liệu được thu thập trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi hoặc thông tin dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, và trực tuyến thông qua trang web, ứng dụng (bao gồm ứng dụng điện thoại) và các sàn giao dịch của các bên thứ ba (được gọi chung là “Trang web”).

Thông báo Bảo mật này cũng áp dụng cho những nội dung mục tiêu hoặc nội dung được cá nhân hóa, bao gồm cả những quảng cáo và ưu đãi trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, mà bạn có thể thấy trên những trang web, sàn giao dịch và ứng dụng của bên thứ ba (“Trang web của Bên thứ ba”) dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Những Trang web của Bên thứ ba này sẽ có các chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc chúng trước khi sử dụng Trang web của Bên thứ ba. 

 1. Phương thức thu thập thông tin 
 2. Mục đích và thời gian thu thập thông tin
 3. Phạm vi sử dụng thông tin
 4. Thông tin liên hệ khi cần truy vấn dữ liệu

 

1. Ai sẽ chịu trách nhiệm về những gì xảy ra đối với dữ liệu của bạn?

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên Trang web của chúng tôi.

2. Tôi có thể đưa ra các truy vấn về dữ liệu cá nhân của tôi như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo mật của chúng tôi qua email: polvita.pharma@gmail.com

3. Dữ Liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu Cá nhân thường là đề cập đến những thông tin có thể gián tiếp hoặc trực tiếp nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân thường bao gồm các nội dung như tên, địa chỉ, địa chỉ email, và số điện thoại, và cũng có thể bao gồm những nội dung khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, thông tin về sức khỏe và sắc đẹp, thông tin về lối sống và sự ưa chuộng của bạn như các mối quan tâm và sở thích. Thông tin về sức khỏe được cho là “danh mục đặc biệt của Dữ liệu Cá nhân” và yêu cầu phải có sự bảo mật đặc biệt do tính chất nhạy cảm của thông tin này.

4. Điều gì xảy ra khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách khác?

Chúng tôi trực tiếp thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng một số phương thức, ví dụ như khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu để đăng ký khách hàng trên Trang web của chúng tôi hoặc là đăng ký thành viên đối với bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, đăng ký cho hoạt động rút thăm trúng thưởng, các trò chơi hoặc các cuộc thi, đăng ký nhận bảng tin, nhận thông tin hoặc thư từ, sử dụ** ứng dụng của chúng tôi, mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, hoàn thành khảo sát, hoàn thành các kiểm tra chẩn đoán về sức khỏe và sắc đẹp, đưa ra nhận xét hoặc yêu cầu hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. 

Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định tại Thông báo Bảo mật này. Nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, bao gồm thông tin từ các nguồn sẵn có trên thị trường, như cơ sở dữ liệu công cộng và các trình tổng hợp dữ liệu, và thông tin từ các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua các nguồn khác như vậy, vui lòng thông báo trực tiếp mong muốn của bạn đến với các nguồn cung cấp thông tin có liên quan đó.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những dịch vụ của chúng tôi như được giải thích cụ thể hơn bên dưới. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi thực hiện, ví dụ như trong hầu hết các trường hợp mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, sử dụng cookie hoặc dữ liệu vị trí hoặc khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể căn cứ vào các cơ sở pháp lý khác để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, như là đối với việc thực hiện hợp đồng với bạn hoặc cho các lợi ích hợp pháp, như hạn chế sự gian lận.

Nếu bạn trở thành một thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, chúng tôi có thể suy luận một cách minh bạch – và chỉ khi được pháp luật hiện hành cho phép – rằng bạn muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.
Bạn luôn luôn có thể chọn không tham gia việc truyền thông tiếp thị mà không ảnh hưởng đến lợi ích dành cho khách hàng thân thiết mà bạn có.

Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng và chỉ cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý thêm của bạn nếu chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích không được đề cập trong Thông báo Bảo mật này.

Vui lòng tham khảo bảng trong phần 6 để biết chi tiết về các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau mà chúng tôi có thể thu thập, các mục đích liên quan và cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân như vậy.

5. Điều gì xảy ra nếu khách hàng là trẻ em?

Trang web của chúng tôi dành cho người lớn, nhưng có thể có những trường hợp một số khách hàng dưới 18 tuổi xem hoặc mua sản phẩm trên Trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết khách hàng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của những khách hàng này cho mục đích tiếp thị trừ khi chúng tôi được cung cấp sự đồng ý của cha mẹ của họ.

Để cung cấp sự đồng ý của cha mẹ đối với hoạt động tiếp thị, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn gọi điện hoặc gửi thư tới các địa chỉ liên hệ của Watsons như được liệt kê trong Phần 2 (chỉ áp dụng cho thẻ khách hàng thân thiết hoặc thành viên có tài khoản trực tuyến).

Trong một số trường hợp, từ hành động của bạn, chúng tôi sẽ suy luận rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi theo đó bảo lưu quyền quyết định rằng bạn có nhận được thông tin tiếp thị của chúng tôi hay không cho đến khi bạn đủ tuổi được cho phép.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc truy cập vào một số phần trên Trang web của chúng tôi và/hoặc việc nhận giải thưởng, hàng mẫu hoặc những phần thưởng khác có thể sẽ bị giới hạn với yêu cầu người sử dụng phải trên một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện việc kiểm tra xác minh độ tuổi và áp dụng bất kỳ việc giới hạn độ tuổi nào như vậy.

 

6. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

6.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng.
 • Đây là các thông tin bắt buộc mà chúng tôi cần để thực hiện xác nhận, giao hàng.
 • Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào nằm ngoài mục đích hỗ trợ giao hàng, chăm sóc khách hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về tất cả các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm điều khoản bảo mật thông tin này để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin;

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

–           Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng

–           Cung cấp thêm thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

–           Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm, kiến thức liên quan.

–           Gửi các thông báo về các hoạt động trên website

–           Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

–           Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng của nhà nước như: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra …

6.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

6.4. Những người/tổ chức được tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng:

– Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được tiếp cận bởi đội ngũ nhân viên được chỉ định của công ty.

– Bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

– Cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý (Nếu có yêu cầu).

6.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

       CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA

 • Lô B7&B8, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 𝟎𝟐𝟒.𝟕𝟕𝟕𝟐𝟏𝟗𝟗𝟗/ 0968.729339 
 • Email: polvita.pharma@gmail.com

6.6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, khách hàng có quyền gửi khiếu nại, điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi qua website hoặc liên hệ:
 • Hotline: 𝟎𝟐𝟒.𝟕𝟕𝟕𝟐𝟏𝟗𝟗𝟗/ 0968.729339 
 • Email: polvita.pharma@gmail.com

6.7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

– Thông tin liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

– Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng nếu chưa nhận được sự cho phép của khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ của chúng tôi bị hacker tấn công dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo ngay đến khách hàng và các cơ quan chức năng điều tra kịp thời xử lý.

– Bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch trực tuyến bao gồm: hóa đơn, chứng từ.

– Chúng tôi xin miễn hoàn toàn tất cả trách nhiệm trong các trường hợp liên quan đến việc khách hàng cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

 

7. Cookies và Các Công Nghệ Tương Tự  

Chúng tôi sử dụng cookie, thẻ pixel, báo hiệu web và các công nghệ tương tự (sau đây gọi chung là “Cookie”) để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi bằng cách thu thập thông báo về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Một vài Cookie mà chúng tôi sử dụng được yêu cầu để kích hoạt chức năng chính của trang web, ví dụ để cung cấp thông tin đăng nhập an toàn hoặc ghi nhớ bạn đã thực hiện đơn đặt hàng đến đâu, nhưng chúng tôi cũng sử dụng Cookie để cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web (để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất), và Cookie quảng cáo được sử dụng bởi các công ty quảng cáo để đăng quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh Trang web và các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của bạn, bằng cách thu thập thông tin về thiết bị của bạn và liên kết thông tin này với Dữ liệu Cá nhân của bạn để đảm bảo Trang web của chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Các loại dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

 • thông tin về thiết bị di động được sử dụng và đặc tính của thiết bị di động đó;
 • thông tin về loại trình duyệt mà bạn sử dụng;
 • chi tiết về các trang web mà bạn đã xem;
 • địa chỉ IP của bạn;
 • các đường link mà bạn đã truy cập; và
 • các trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi được cài đặt ban đầu để chấp nhận cookie. bạn có thể chọn không tham gia hoặc xóa lịch sử cookie của mình bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình; tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn như vậy, bạn có thể nhận thấy rằng một số tính năng nhất định trên trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi không hoạt động bình thường.

8. Về việc sử dụng Trang web của chúng tôi

Khi bạn chọn sử dụng tiếp cận hoặc đăng tải từ Trang web của chúng tôi hoặc cho phép kết nối Wi-Fi với thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về vị trí của bạn và thiết bị di động, bao gồm nhận diện duy nhất đối với thiết bị cá nhân của bạn, dữ liệu GPS của bạn hoặc dữ liệu mạng không dây (WLAN). Dữ liệu vị trí không được lưu trữ hoặc chuyển cho các bên thứ ba. Nếu bạn đồng ý với tính năng bản địa hóa và/hoặc bật chức năng thông báo trên thiết bị điện thoại của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và nội dung chọn lọc. Khi bạn ở gần một trong các Cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng email thông báo hoặc thông báo (như giới thiệu chương trình ưu đãi và giới thiệu sản phẩm) cho bạn dựa vào dịch vụ dữ liệu vị trí của bạn và/hoặc các hoạt động online liền kề trước đó nếu bạn cho phép nhận nội dung liên lạc và quảng cáo hoặc nếu sản phẩm tương tự vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Đa số các thiết bị di động cho phép bạn tắt dịch vụ vị trí và thông báo trên thiết bị của bạn. Nếu bạn mong muốn tắt các chức năng này, xin vui lòng truy cập thiết bị của bạn và lựa chọn cài đặt thông báo trên thiết bị của bạn theo yêu câu mà bạn muốn được thông báo (hay không muốn được thông báo) theo các chỉ dẫn tương ứng trên thiết bị của bạn.

9. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ khi chưa được phép, hoặc việc truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn do lỗi vô ý hay bất hợp pháp.

10. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin bảo mật không?

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo Bảo mật vào từng thời điểm bằng cách đăng bản cập nhật của Thông báo Bảo mật tại đây. Chúng tôi khuyến khích bạn truy chuyên mục này thường xuyên để cập nhật thông tin.