Carmelite Essence lần đầu tiên được công bố và phổ biến rộng rãi vào những năm 1600, góp phần khống chế một cách hiệu quả các dịch bệnh đang hoành hành tại Châu Âu trong thời kỳ đó. Kể từ đó, Carmelite Essence trở thành loại dược phẩm được ưa thích tại Châu Âu cho đến tận ngày nay. Nó thực sự có hiệu quả đến nỗi các thủy thủ vượt biển đến Châu Mỹ không thể thiếu Carmelite Essence trong những chuyến đi. Năm 1885, một bài viết về Carmelite Essence đã được công bổ trên tạp chí American Journal of Pharmacy số 57 dưới cái tên Agua Carmelitana.

Đặt hàng tinh dầu Argol Carmelite Essence tại: https://argol.com.vn/san-pham/tinh-dau-argol-carmelite-essence/